Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky. Na celém území státu tak nyní platí stejná pravidla, která nahradila dosavadní praxi, kdy v každé spolkové zemi platila pravidla odlišná.

Pro cestující z rizikových zemí i nadále platí povinnost předložit při vstupu na německé území negativní test na Covid-19 a okamžitě po vstupu do Německa se uchýlit do karantény v délce nejméně 10 dní. Karanténa však může být zkrácena po předložení potvrzení o prodělání onemocnění COVID- 19, o dokončeném očkování, nebo negativním PCR testem.

Všichni cestující do Německa jsou navíc povinni se elektronicky zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře.

Z povinnosti předložit negativní test na COVID-19 nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení prodělané nemoci SARS-CoV-2 při příjezdu z rizikové země existují mimo jiné následující výjimky:

  • Osoby, které Německem pouze projíždějí,
  • Přepravní personál,
  • Děti mladší 6 let.

Tyto výjimky platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2.

Z povinnosti zaregistrovat se v elektronickém formuláři a nastoupit karanténu existují  především následující výjimky (za předpokladu předložení negativního testu na COVID-19):

  • Osoby, které Německem pouze projíždějí,
  • Přepravní personál,
  • Členové oficiálních delegací a ozbrojených sil,
  • Pendleři,
  • Osoby, které do Německa přijíždějí na dobu max. 24 hodin, nebo se na rizikovém území zdržovaly max. 24 hodin.

Tyto výjimky platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2.

Tato pravidla platí do 5.6.2021. Upozorňujeme však, že po celou dobu pandemie se pravidla velmi rychle měnila a nadále mění, proto doporučujeme aktuální situaci stále sledovat.

Nejaktuálnější informace k pravidlům cestování do Německa najdete na stránkách německého Velvyslanectví v ČR: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2439936

 

Autor: Datum poslední editace: 7.6.2021