Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

OECD: Německo poroste i příští rok

Podle zprávy OECD z 9.4.2008 by německá ekonomika měla růst letos i příští rok. Hospodářský vzestup, zahájený v roce 2004, by tak zatím neměl být přerušen. Německu se daří alespoň částečně reformovat trh práce a pokročilo i s konsolidací veřejných rozpočtů. Celkově má hospodářský růst Německa solidní základ a ekonomika se stala odolnější vůči externím otřesům. Rozvoj by měl pokračovat, i když s omezenou dynamikou. Ve své prognóze růstu pro Německo počítá OECD pro rok 2008 s růstem HDP zohledňujícím vývoj cen 2,1%(upravený o různé kalendářní dny: +1,8 %) a pro rok 2009 1,6%(kalendářně upravený rovněž 1,6%). Spolková vláda počítá zatím s růstem ve výši 1,7%. Kritiku naproti tomu vzneslo OECD na německé vzdělávání, především na třístupňový školní systém. Šance na vzdělání jsou v Německu silně určovány sociálním původem, což se zvláště nevýhodně projevuje u dětí s imigračním zázemím. Zde navrhuje OECD kromě silnější podpory předškolní výchovy mimo jiné i prodloužení fáze jednotného vyučování (obecná škola) pro všechny. (15.5.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.