Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Zvýšení minimálních mezd v Německu pro rok 2020

V Německu dochází od 1.7.2022 ke zvýšení minimální mzdy

S platností od 1.1.2020 došlo v Německu ke zvýšení minimální mzdy z 9,19 EUR na 9,35 EUR za hodinu.

Minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

Zároveň však i nadále platí ustanovení příslušných tarifních smluv, které v mnoha oborech stanovují výrazně vyšší hodinovou mzdu, např. ve stavebnictví, v oblasti čištění budov, pro zapůjčené agenturní zaměstnance atd. Tyto tarifní mzdy byly také odpovídajícím způsobem navýšeny.

Ve stavebnictví platí od 1.3.2019 následující minimální mzdy:

Pro platovou skupinu I. (jednoduché práce): 12,20 EUR za hodinu v západní části Německa a v Berlíně.

Pro platovou skupinu II. (ostatní práce): 15,20 EUR za hodinu v západní části Německa a 15,05 EUR za hodinu v Berlíně.

V bývalém východním Německu pak pro skupiny I. i II. platí minimální mzda 12,20 EUR za hodinu.

Odborové svazy zaměstnanců ve stavebnictví se však již dohodly se svazem zaměstnavatelů ve stavebnictví na následujícím navýšení minimálních mezd s platností od 1.4.2020:

Pro platovou skupinu I. (jednoduché práce): 12,55 EUR za hodinu v západní části Německa a v Berlíně.

Pro platovou skupinu II. (ostatní práce): 15,40 EUR za hodinu v západní části Německa a 15,25 EUR za hodinu v Berlíně.

V bývalém východním Německu pak pro skupiny I. i II. platí minimální mzda 12,55 EUR za hodinu.

Toto navýšení bude závazné od 1.4.2020 pro německé podniky ve stavebnictví. Jakmile Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí prohlásí nové výše minimálních mezd za všeobecně závazné (což lze předpokládat nejpozději do 1.4.2020), budou tyto zvýšené minimální mzdy platit pro všechny (tedy i zahraniční) podniky ve stavebnictví působící na území Německa.

Pro zapůjčené zaměstnance platí od 1.10.2019 minimální mzda 9,66 EUR za hodinu ve východním Německu a v Berlíně a 9,96 EUR za hodinu v západním Německu.

V posledních dvou letech dochází k výraznému posilování kapacit Spolkové celní správy, která v Německu dodržování minimálních mezd a dalších předpisů pro zaměstnávání pracovníků kontroluje. Proto lze očekávat další zesílení dnes již poměrně častých a důkladných kontrol. Nedodržování stanovené minimální mzdy přitom může být trestáno pokutou až do výše 500.000 EUR a zákazem účasti na veřejných zakázkách.

Do minimální hrubé mzdy se pro účely kontroly nezapočítávají žádné další benefity poskytované zaměstnancům nad rámec hrubé mzdy, jako cestovné, stravné, ubytování, stravování atd. Tato mzda musí být jasně prokazatelná mzdovou páskou a na žádost úřadů je povinností zaměstnavatele i prokázat, že byla ve stanovené výši skutečně vyplacena zaměstnanci a že z ní byly zaplaceny příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Autor: Datum poslední editace: 7.2.2020