Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Intrastat

Jaké jsou povinnosti české firmy vzhledem k systému Intrastat v ČR?

Po našem vstupu do EU byly zrušeny celní kontroly na hranicích ČR a ke sledování pohybu zboží mezi ČR a ostatními státy EU slouží systém INTRASTAT (statistický systém intrakomunitárního/vnitrounijního obchodu). INTRASTAT sleduje pouze pohyb zboží (ne služeb) mezi plátci DPH. Čeští vývozci jsou povinni přihlásit se do systému, pokud celková vyfakturovaná částka za zboží dodané do jiných členských států EU přesáhne v daném kalendářním roce 8 mil. Kč. V měsíci, kdy je tento tzv. asimilační práh překročen, vzniká povinnost registrovat se a odevzdat příslušnému celnímu úřadu měsíční hlášení. Registrovat se musí také dovozci, u nichž fakturovaná hodnota dovezeného zboží z jiných členských států EU v příslušném kalendářním roce překročí asimilační práh 8 mil. Kč. Registrace se provádí na místně příslušném celním úřadě. Jakmile se firma do systému zaregistruje, je povinna podávat měsíční hlášení i v těch měsících, kdy žádné vývozy ani dovozy z ostatních členských států EU neuskuteční. Každá firma plně zodpovídá za poskytnuté údaje v jednotlivých měsíčních hlášeních a v případě nepravdivých informací nebo neposkytnutí součinnosti je celní úřad oprávněn uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (dle celního zákona č. 187/2004 Sb.). Více informací získáte na internetových stránkách Českého statistického úřadu, kde také najdete příslušné formuláře.

Jaké jsou povinnosti české firmy vzhledem k systému Intrastat v Německu?

Obecně platí, že čeští vývozci se nemusí registrovat v systému Intrastat v Německu. Pokud však česká firma založí v Německu dceřinou společnost nebo tam provozuje konsignační sklad, musí se registrovat k Intrastatu i v Německu.

Rádi Vám pomůžeme s registrací do systému Intrastat v Německu a s podáváním pravidelných hlášení. Více informací naleznete zde

Datum publikování: Datum poslední editace: 6.3.2024