Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2024

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2024.

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2024
Bádensko-Württembersko 25.7. – 8.9.
Bavorsko 28.7. – 9.9.
Berlín 18.7. – 1.9.
Braniborsko 13.7. – 26.8.
Brémy 18.7. – 1.9.
Hamburg 18.7. – 28.8.
Hesensko 13.7. – 25.8.
Meklembursko-Pomořany 21.7. – 1.9.
Dolní Sasko 22.6. – 4.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 7.7. – 20.8.
Porýní-Falc 14.7. – 25.8.
Sársko 14.7. – 25.8.
Sasko 20.6. – 31.7.
Sasko-Anhaltsko 23.6. – 4.8.
Šlesvicko-Holštýnsko 21.7. – 1.9.
Duryňsko 20.6. – 31.7.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023