Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Státní svátky v Německu v roce 2022

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

8.3. Den žen Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko
15.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
18.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny
26.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
6.6. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
16.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

20.9. Světový den dětí Duryňsko
3.10. Den sjednocení Všechny
31.10. Den reformace Braniborsko

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Hamburk

Brémy

Dolní Sasko

1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

 

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023