Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Vybrané změny v Německu od roku 2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.

Minimální mzda

Od 1.1.2022 došlo ke zvýšení všeobecné minimální hrubé mzdy z 9,60 EUR za hodinu na 9,82 EUR za hodinu. Tato minimální mzda platí pro všechny plnoleté zaměstnance v Německu. Od 1.7.2022 dojde k dalšímu navýšení minimální mzdy, a to na 10,45 EUR hrubého za hodinu. Německý vláda dále plánuje zvýšit ve druhé polovině roku 2022 minimální mzdu až na 12 EUR hrubého za hodinu.

Minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

Zároveň však i nadále platí ustanovení příslušných tarifních smluv, které v mnoha oborech stanovují výrazně vyšší hodinovou mzdu, např. ve stavebnictví, v oblasti čištění budov, pro zaměstnance v oboru elektro atd. Tyto tarifní jsou každoročně odpovídajícím způsobem navyšovány. Více informací k tarifním minimálním mzdám v Německu naleznete v našem článku zde

Nová výše minimální mzdy platí také pro zaměstnance pracující v rámci tzv. Mini-Jobs (tj. zaměstnání s celkovou měsíční mzdou do 450 EUR měsíčně, resp. 5.400 EUR ročně). U těchto zaměstnanců musí také dojít ke zvýšení minimálních mezd na nově stanovené minimum. Vzhledem k tomu, že ale hranice pro Mini-Job zůstává i na rok 2022 zatím zachována, musí dojít, pokud si chce zaměstnanec charakter Mini- Jobu udržet, ke snížení počtu odpracovaných hodin. V opačném případě, dojde- li ke zvýšení měsíční mzdy nad 450 EUR hrubého měsíčně, podléhá mzda standardnímu zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zavedení elektronických neschopenek

Od 1.7.2022 budou němečtí lékaři a zdravotní pojišťovny posílat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců („neschopenky“) elektronicky přímo zaměstnavatelům.

Elektronické recepty

K 1.1.2022 měla začít platit povinnost pro lékaře, nemocnice a lékárny vystavovat recepty na léky a léčiva již pouze v elektronické formě. Vstu této povinnosti v platnost byl však zatím odsunut na neurčito, protože technické vybavení k tomu potřebné zatím není celoplošné dostupné.

Zvýšení nezdanitelného základu daně z příjmu fyzických osob

Pro zdaňovací období 2022 platí zvýšený nezdanitelný základ daně z příjmu fyzických osob ve výši 9.984 EUR na poplatníka. Tato částka je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob. Možnost uplatnit nezdanitelný základ daně však mají pouze tzv. neomezeně daňově povinní poplatníci, kteří v Německu zdaňují své celosvětové příjmy.

Státní pomoc pro zmírnění následků pandemie koronaviru

Až do 31.3.2022 mohou zaměstnanci obdržet od svého zaměstnavatele jednorázový koronavirový bonus ve výši až 1.500 EUR, který je osvobozen od daně z příjmu.

Jsou prodlouženy podpůrné programy pro začínající OSVČ a OSVČ v existenčních problémech.

Dále je zachován v platnosti snazší přístup ke státní podpoře tzv. kurzarbeitu (dohoda mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem, v jejímž rámci se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlou mzdu jim doplatí stát).

Německý stát také až do 31.3.2022 bude vracet podnikům používajícím režim kurzarbeitu 50% odvodů na sociální pojištění za období do 31.3.2022.

Uhlíková daň

Sazba v roce 2021 nově zavedené tzv. uhlíkové daně se od 1.1.2022 zvyšuje z dosavadních 25 EUR za tunu CO2 vypuštěného do ovzduší na 30 EUR za tunu CO2. Sazba uhlíkové daně by do roku 2025 měla vzrůst na 55 EUR za tunu CO2.

Jednorázové plastové obaly

Od roku 2022 již němečtí obchodníci nesmí dávat zákazníkům zdarma žádné jednorázové plastové tašky nebo sáčky. Mikrotenové sáčky na ovoce, zeleninu a další čerstvé zboží ale nadále zůstávají povoleny.

 

Zdroj: Německý spolkový sněm www.bundestag.de

 

Autor: Datum poslední editace: 15.2.2022