Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2020

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2020.

Pokud Vás zajímají letní prázdniny v Německu v roce 2019, najdete je zde: Letní prázdniny v Německu v roce 2019

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2020
Bádensko-Württembersko 30.7. – 12.9.
Bavorsko 27.7. – 7.9.
Berlín 25.6. – 7.8.
Braniborsko 25.6. – 8.8.
Brémy 16.7. – 22.8.
Hamburg 25.6. – 5.8.
Hesensko 6.7. – 14.8.
Meklembursko-Pomořany 22.6. – 1.8.
Dolní Sasko 16.7. – 26.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 29.6. – 11.8.
Porýní-Falc 6.7. – 14.8.
Sársko 6.7. – 14.8.
Sasko 20.7. – 28.8.
Sasko-Anhaltsko 16.7. – 28.7.
Šlesvicko-Holštýnsko 29.6. – 8.8.
Duryňsko 20.7. – 29.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023