Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2020

Spolková zeměTermín letních školních prázdnin v roce 2020
Bádensko-Württembersko30.7. – 12.9.
Bavorsko27.7. – 7.9.
Berlín25.6. – 7.8.
Braniborsko25.6. – 8.8.
Brémy16.7. – 22.8.
Hamburg25.6. – 5.8.
Hesensko6.7. – 14.8.
Meklembursko-Pomořany22.6. – 1.8.
Dolní Sasko16.7. – 26.8.
Severní Porýní-Vestfálsko29.6. – 11.8.
Porýní-Falc6.7. – 14.8.
Sársko6.7. – 14.8.
Sasko20.7. – 28.8.
Sasko-Anhaltsko16.7. – 28.7.
Šlesvicko-Holštýnsko29.6. – 8.8.
Duryňsko20.7. – 29.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 16.1.2019