Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Analýzy a komentáře

18.7.2017

DPH u českých e-shopů prodávajících v Německu

Celá řada českých e-shopů se dnes rozšiřuje z domácího trhu na okolní zahraniční trhy a zaměřují se mj. i na Německo. Vstupují tam jak formou vlastních německých e-shopů, tak prostřednictvím internetových tržišť, zejména Amazonu. Vstup na německý trh však skýtá některá specifická úskalí.

14.7.2016

Obchodní jednání v Německu

Obchodní jednání v Německu jsou zpravidla poměrně rychlá, zato však náročná a vyžadují dobrou přípravu na obou stranách. Příprava na jednání Němci chodí na jednání vždy dobře připraveni a totéž očekávají od svých obchodních partnerů. Od jednání očekávají, že skončí dohodou, která bude výhodná pro obě strany.

25.8.2015

Zkušenosti se zavedením minimální mzdy v Německu

Od 1.1.2015 byla v Německu zavedena plošně minimální mzda ve výši 8,50 EUR za hodinu práce. Tato minimální mzda platí, až na několik výjimek (zaměstnávání mladistvých a dlouhodobě nezaměstnaných) plošně ve všech oborech (v některých oborech platí přechodně nižší minimální mzdy až do 31.12.2016).

21.7.2014

DPH při dovozu osobních automobilů z Německa

Pravidla pro placení DPH při dovozu automobilů z Německa do ČR vycházejí ze znění příslušných Evropských směrnic. Proto lze na tyto dovozy použít pravidla známá z ČR. V zásadě platí, že vývoz osobního automobilu z Německa do jiného členského státu nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty v Německu, ale naopak v zemi, kam je automobil vyvezen (tedy v ČR), pokud je dovozcem plátce DPH registrovaný v jiném členském státě. Nezáleží přitom na tom, zdali se jedná o nový či ojetý automobil.

12.7.2013

Vymáhání pohledávek a řešení sporů v Německu

V souvislosti s rostoucí aktivitou českých firem na německém trhu zaznamenáváme v posledních letech bohužel také rostoucí počet právních sporů, které řeší české firmy se svými (často již bývalými) obchodními partnery v Německu. Ačkoliv je v očích Čechů německý trh často považován za mnohem „čistší“ a férovější než český trh, i v Německu se bohužel můžete setkat s podvodným jednáním ze strany obchodních partnerů.

6.1.2011

Německá ekonomika má dobré vyhlídky na další růst

Rok 2010 byl pro německé hospodářství úspěšný. A to dokonce víc, než se očekávalo. Ekonomika je citelně oživená, zakázkové knihy německých podniků jsou opět plné a pro rok 2011 se to hemží optimistickými odhady hospodářského růstu, z nichž některé se pohybují dokonce kolem hranice 3%.