Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Od 1.1.2024 se v Německu zvyšuje minimální mzda

V Německu dochází od 1.7.2022 ke zvýšení minimální mzdy

Od 1.1.2024 se v Německu zvyšuje minimální mzda, a to ze současných 12,00 EUR na 12,41 EUR hrubého za hodinu. Dosavadní minimální mzda ve výši 12,00 EUR hrubého na hodinu platila od 1.10.2022.

Minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

Zároveň však i nadále platí ustanovení příslušných tarifních smluv, které v mnoha oborech stanovují výrazně vyšší hodinovou mzdu, např. ve stavebnictví, v oblasti čištění budov, pro zaměstnance v oboru elektro atd. Tyto tarifní mzdy jsou každoročně odpovídajícím způsobem navyšovány.  Nedodržování zákonem stanovené minimální mzdy může být trestáno pokutou až do výše 500.000 EUR a zákazem účasti na veřejných zakázkách.

Níže uvádíme nové výše minimálních mezd platné od 1.1.2024 pro vybrané, tarifními smlouvami vázané obory:

  • Elektro – 13,95 EUR hrubého za hodinu
  • Agenturní zaměstnávání (zapůjčování zaměstnanců) – 13,50 EUR hrubého za hodinu
  • Stavebnictví – zde platí do odvolání stávající minimální mzdy ve výši 15,70 EUR hrubého za hodinu v tzv. starých spolkových zemích, 12,85 EUR hrubého za hodinu v tzv. nových spolkových zemích a 15,55 EUR hrubého za hodinu ve spolkové zemi Berlín

Do minimální hrubé mzdy se pro účely kontroly nezapočítávají žádné další benefity poskytované zaměstnancům nad rámec hrubé mzdy, jako např. cestovné, stravné, ubytování, stravování atd. Tato mzda musí být jasně prokazatelná mzdovou páskou a na žádost úřadů je povinností zaměstnavatele prokázat, že byla ve stanovené výši skutečně vyplacena zaměstnanci a že z ní byly zaplaceny příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Současně s navýšením minimální mzdy se zvyšují i limity pro tzv. Mini- Job ze současných 520 EUR na 538 EUR měsíčně. U zaměstnanců pod touto hranicí se tedy neplatí sociální pojištění a také rozdělení zdravotního a dalších pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele je upraveno tak, aby více motivovalo k práci v těchto nízkopříjmových kategoriích. I pro zaměstnance na Mini- Jobu však platí minimální hodinová mzda, což znamená, že mohou nyní odpracovat maximálně cca 43 hodin měsíčně.

Autor: Datum poslední editace: 24.11.2023