Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Cestování do Německa v době druhého lockdownu

Cestování do Německa v době druhého lockdownu

Od začátku listopadu platí v Německu tzv. druhý lockdown. Na rozdíl od léta jsou tedy podmínky pro cestování občanů České republiky do Německa komplikované.

Od 25.9.2020 je celá Česká republika považována za tzv. rizikové území. Osoby, které se během posledních 10 dnů před vstupem do Německa zdržovaly v tzv. rizikových územích, musí po příjezdu do Německa absolvovat test na Covid-19 nebo nastoupit do karantény a vyplnit digitální příjezdový formulář. Pravidla pro testy, karanténu a výjimky z těchto pravidel jsou stanovovány na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Seznam rizikových území je však stanovován Spolkovou vládou v Berlíně. Například neodkladné pracovní cesty v délce kratší než 24 hodin jsou povoleny v Bavorsku. Dále jsou povoleny cesty do Saska ze závažných důvodů v délce trvání kratší než 12 hodin.

Kontroly na hraničních přechodech byly sice zrušeny, v současnosti jsou však znovu zaváděny namátkové kontroly. Spojení veřejnou dopravou je i nadále omezené. Autobusová, vlaková i letecká spojení jsou sice postupně obnovována, ale rozsah dopravy zůstává ve srovnání s normálním stavem velmi omezený (letecká spojení jsou v současnosti nabízena jen do Frankfurtu a Düsseldorfu, a to ve velmi omezeném rozsahu).

V průběhu léta se celková situace v oblasti ochranných opatření proti šíření koronaviru v Německu znormalizovala a narušení celkového chodu země i její ekonomiky se snížilo. Aktuálně však i v Německu dochází k dalšímu nárůstu počtu nových případů, proto jsou některá opatření znovu zaváděna (např. v Mnichově bylo zavedeno poprvé v celém Německu povinné nošení roušek na vybraných ulicích v centru města).

Povinnost nošení roušek platí v prostředcích veřejné hromadné dopravy a v obchodech, supermarketech, hotelech, restauracích apod. I v této oblasti se pravidla liší v jednotlivých spolkových zemích.

Restaurace, bary, kavárny a další gastronomické provozy jsou uzavřeny a smějí provozovat pouze výdejní okénka.

Hotely smějí ubytvávat pouze hosty cestující na služební cesty. Panují v nich i nadále zpřísněná hygienická opatření. Například snídaňové švédské stoly nahradila donáška jídla obsluhou až ke stolu.

Denní přírůstky nově nakažených osob koronavirem se v Německu pohybovaly koncem listopadu kolem 20.000 osob, což je však při celkovém počtu obyvatel Německa (83 milionů) a vysokém počtu prováděných testů velmi nízké číslo.

Nejaktuálnější informace k pravidlům cestování do Německa najdete na stránkách německého Velvyslanectví v ČR: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970

Autor: Datum poslední editace: 1.12.2020