Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo ratifikovalo ústavní smlouvu

V horní komoře parlamentu, Spolkové radě, získala dne 27.5. euroústava téměř jednohlasnou podporu – zdržela se jediná země, Meklenbursko-Přední Pomořansko. (květen 05)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017