Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Pro bývalé NDR ještě 156 miliard EUR

Ve zprávě k patnáctému výročí sjednocení Německa uvedl ministr Manfred Stolpe, pověřenec vlády pro bývalou NDR, že v rámci Paktu stability II. obdrží východní země ještě 156 miliard EUR. Celkem to bude společně s penězi z Paktu stability I. cca 400 miliard EUR. Od roku 2019, kdy skončí realizace Paktu stability II., budou muset být země bývalé NDR samostatné. Podle Manfreda Stolpa dosahují východní země produktivity práce zhruba na úrovni 80% zemí západních, roste zejména zpracovatelský průmysl a východní země jsou připraveny na dynamický růst. Problémem zůstává stále vysoká nezaměstnanost, ve výši cca 18,4%. (září 05)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017