Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Německo je znovusjednoceno od roku 1990. Přesto vykazují ekonomiky obou před sjednocením dlouho dobu oddělených částí Německa stále značně rozdílnou úroveň ekonomického rozvoje. Tyto rozdíly se ani přes masivní finanční podporu stále nedaří zásadně snižovat.

V roce 1990 žilo v bývalém východním Německu (včetně Východního Berlína) téměř 16,5 milionu obyvatel a v bývalém západním Německu (včetně Západního Berlína) více než 62,5 milionu obyvatel. V roce 2018 se odhaduje počet obyvatel bývalé východní části Německa na pouhých 12,5 milionu, přičemž v bývalé západní části na cca 70 milionů. Odliv obyvatel z východu na západ od sjednocení dosáhl cca 3,5 milionu lidí, což se nemohlo neprojevit na celkové situaci v bývalém východním Německu. Jedinou výjimkou je východní Berlín, který si počet obyvatel dokázal zhruba zachovat, což je dáno zejména sousedstvím se západním Berlínem a dále přesunutím celoněmecké spolkové státní správy do Berlína.

Věkový průměr obyvatel bývalé východní části je o 5 let vyšší než na západě. Z východu odcházejí dlouhodobě v převážné míře lidé v produktivním věku, protože tam nemají dostatek pracovních příležitostí, zatímco pracovní trh bývalých západních zemí je bez problému dokáže absorbovat. V některých částech bývalého východního Německa odešlo na západ za prací až 50% práceschopného obyvatelstva. Další propad počtu práceschopných až o desítky procent se očekává v následujících 10 až 15 letech.

I přes aktuálně velmi příznivý vývoj na německém trhu práce je míra nezaměstnanosti na východě stále znatelně vyšší (6,8% v květnu 2018) než na západě (4,7% v květnu 2018). Extrémní případy dokládající tyto rozdíly jsou spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (7,7%) na východě a Bavorsko (2,7%) na západě.

Tato situace zároveň vede k tomu, že denně dojíždí za prací z východu na západ cca 400.000 lidí. Na druhou stranu ze západu na východ dojíždí denně cca 150.000 lidí. Pro řadu lidí znamená varianta práce na západě a bydlení na Východě výhodnější mzdové podmínky při zároveň nižších životních nákladech.

Rozdíly mezi východem a západem Německa s sebou nesou i další, zejména demografické charakteristiky. Podíl cizinců na obyvatelstvu se na východě pohybuje kolem 4%, zatímco na západě je třikrát vyšší (cca 12%). Nespokojenost a frustrace bývalých východních Němců se projevuje i na politické mapě Německa, kdy v bývalých východních spolkových zemích dosahují ve srovnání se západními zeměmi násobně lepších volebních výsledků levicově (Die Linke) i pravicově (AfD) radikální strany. V některých částech bývalého východního Německa (zejména v Sasku) se do orgánů místních a regionálních samospráv dostali dokonce kandidáty nacistické strany NDP.

I přes některé nesporné úspěchy a celkově pozitivní vývoj procesu sjednocení tak stále zůstávají mezi oběma kdysi oddělenými částmi Německa citelné rozdíly.

Autor: Datum poslední editace: 27.6.2018

Další články

21.9.2018

Německé vývozy rostou

Německý vývoz v červenci 2018 výrazně vzrostl, v meziročním srovnání o 7,6 %. Obzvláště se dařilo exportu do ostatních zemí EU, který zaznamenal meziroční nárůst o 8 %.

19.9.2018

Commerzbank opustí akciový index DAX

Jedna z největších německých bank, Commerzbank, bude dne 24.9.2018 vyřazena z německého akciového indexu DAX. Přitom je tato banka zakládajícím členem indexu DAX a byla 30 let jeho pevnou součástí. Její místo v indexu DAX zaujme společnost Wirecard, která se specializuje na technologické a finanční služby.

11.9.2018

Zákazy vjezdu dieselových automobilů do center německých měst se šíří

V únoru letošního roku rozhodl spolkový správní soud v Lipsku o tom, že zákazy vjezdu dieselových automobilů do center německých vjezd jsou principiálně přípustné. První tento zákaz zavedlo město Hamburg. Nyní jej bude následovat Frankfurt.

31.8.2018

Polovina Němců bydlí v nájmu

Německo je v evropském měřítku jednou ze zemí s nejrozšířenějším nájemním bydlením. V nájmu bydlí až polovina Němců. Nájemní bydlení má v Německu historicky velmi pevné ukotvení.

23.8.2018

Letiště Frankurt se otevírá nízkonákladovým společnostem

Frankfurtské mezinárodní letiště plánuje výstavbu nového nástupního mostu, který bude určen k odbavování nízkonákladových letů. Nový nástupní most G bude součástí nově budovaného terminálu 3, jehož ostatní části jsou naopak určeny pro luxusnější lety.

21.8.2018

Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí 2018 silně rostla

I přes rostoucí nejistotu ve světové ekonomice se Německu jakožto největší ekonomice Evropské unie momentálně daří poměrně dobře. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl německý HDP ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5%.