Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Německo je znovusjednoceno od roku 1990. Přesto vykazují ekonomiky obou před sjednocením dlouho dobu oddělených částí Německa stále značně rozdílnou úroveň ekonomického rozvoje. Tyto rozdíly se ani přes masivní finanční podporu stále nedaří zásadně snižovat.

V roce 1990 žilo v bývalém východním Německu (včetně Východního Berlína) téměř 16,5 milionu obyvatel a v bývalém západním Německu (včetně Západního Berlína) více než 62,5 milionu obyvatel. V roce 2018 se odhaduje počet obyvatel bývalé východní části Německa na pouhých 12,5 milionu, přičemž v bývalé západní části na cca 70 milionů. Odliv obyvatel z východu na západ od sjednocení dosáhl cca 3,5 milionu lidí, což se nemohlo neprojevit na celkové situaci v bývalém východním Německu. Jedinou výjimkou je východní Berlín, který si počet obyvatel dokázal zhruba zachovat, což je dáno zejména sousedstvím se západním Berlínem a dále přesunutím celoněmecké spolkové státní správy do Berlína.

Věkový průměr obyvatel bývalé východní části je o 5 let vyšší než na západě. Z východu odcházejí dlouhodobě v převážné míře lidé v produktivním věku, protože tam nemají dostatek pracovních příležitostí, zatímco pracovní trh bývalých západních zemí je bez problému dokáže absorbovat. V některých částech bývalého východního Německa odešlo na západ za prací až 50% práceschopného obyvatelstva. Další propad počtu práceschopných až o desítky procent se očekává v následujících 10 až 15 letech.

I přes aktuálně velmi příznivý vývoj na německém trhu práce je míra nezaměstnanosti na východě stále znatelně vyšší (6,8% v květnu 2018) než na západě (4,7% v květnu 2018). Extrémní případy dokládající tyto rozdíly jsou spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (7,7%) na východě a Bavorsko (2,7%) na západě.

Tato situace zároveň vede k tomu, že denně dojíždí za prací z východu na západ cca 400.000 lidí. Na druhou stranu ze západu na východ dojíždí denně cca 150.000 lidí. Pro řadu lidí znamená varianta práce na západě a bydlení na Východě výhodnější mzdové podmínky při zároveň nižších životních nákladech.

Rozdíly mezi východem a západem Německa s sebou nesou i další, zejména demografické charakteristiky. Podíl cizinců na obyvatelstvu se na východě pohybuje kolem 4%, zatímco na západě je třikrát vyšší (cca 12%). Nespokojenost a frustrace bývalých východních Němců se projevuje i na politické mapě Německa, kdy v bývalých východních spolkových zemích dosahují ve srovnání se západními zeměmi násobně lepších volebních výsledků levicově (Die Linke) i pravicově (AfD) radikální strany. V některých částech bývalého východního Německa (zejména v Sasku) se do orgánů místních a regionálních samospráv dostali dokonce kandidáty nacistické strany NDP.

I přes některé nesporné úspěchy a celkově pozitivní vývoj procesu sjednocení tak stále zůstávají mezi oběma kdysi oddělenými částmi Německa citelné rozdíly.

Autor: Datum poslední editace: 27.6.2018

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.