Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Sbližování ekonomické úrovně bývalého východního a západního Německa je stále zdlouhavé

Německo je znovusjednoceno od roku 1990. Přesto vykazují ekonomiky obou před sjednocením dlouho dobu oddělených částí Německa stále značně rozdílnou úroveň ekonomického rozvoje. Tyto rozdíly se ani přes masivní finanční podporu stále nedaří zásadně snižovat.

V roce 1990 žilo v bývalém východním Německu (včetně Východního Berlína) téměř 16,5 milionu obyvatel a v bývalém západním Německu (včetně Západního Berlína) více než 62,5 milionu obyvatel. V roce 2018 se odhaduje počet obyvatel bývalé východní části Německa na pouhých 12,5 milionu, přičemž v bývalé západní části na cca 70 milionů. Odliv obyvatel z východu na západ od sjednocení dosáhl cca 3,5 milionu lidí, což se nemohlo neprojevit na celkové situaci v bývalém východním Německu. Jedinou výjimkou je východní Berlín, který si počet obyvatel dokázal zhruba zachovat, což je dáno zejména sousedstvím se západním Berlínem a dále přesunutím celoněmecké spolkové státní správy do Berlína.

Věkový průměr obyvatel bývalé východní části je o 5 let vyšší než na západě. Z východu odcházejí dlouhodobě v převážné míře lidé v produktivním věku, protože tam nemají dostatek pracovních příležitostí, zatímco pracovní trh bývalých západních zemí je bez problému dokáže absorbovat. V některých částech bývalého východního Německa odešlo na západ za prací až 50% práceschopného obyvatelstva. Další propad počtu práceschopných až o desítky procent se očekává v následujících 10 až 15 letech.

I přes aktuálně velmi příznivý vývoj na německém trhu práce je míra nezaměstnanosti na východě stále znatelně vyšší (6,8% v květnu 2018) než na západě (4,7% v květnu 2018). Extrémní případy dokládající tyto rozdíly jsou spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (7,7%) na východě a Bavorsko (2,7%) na západě.

Tato situace zároveň vede k tomu, že denně dojíždí za prací z východu na západ cca 400.000 lidí. Na druhou stranu ze západu na východ dojíždí denně cca 150.000 lidí. Pro řadu lidí znamená varianta práce na západě a bydlení na Východě výhodnější mzdové podmínky při zároveň nižších životních nákladech.

Rozdíly mezi východem a západem Německa s sebou nesou i další, zejména demografické charakteristiky. Podíl cizinců na obyvatelstvu se na východě pohybuje kolem 4%, zatímco na západě je třikrát vyšší (cca 12%). Nespokojenost a frustrace bývalých východních Němců se projevuje i na politické mapě Německa, kdy v bývalých východních spolkových zemích dosahují ve srovnání se západními zeměmi násobně lepších volebních výsledků levicově (Die Linke) i pravicově (AfD) radikální strany. V některých částech bývalého východního Německa (zejména v Sasku) se do orgánů místních a regionálních samospráv dostali dokonce kandidáty nacistické strany NDP.

I přes některé nesporné úspěchy a celkově pozitivní vývoj procesu sjednocení tak stále zůstávají mezi oběma kdysi oddělenými částmi Německa citelné rozdíly.

Autor: Datum poslední editace: 27.6.2018

Další články

4.6.2018

Město Hamburg vyhlásilo zákaz vjezdu vozidel s naftovými motory

S účinností od 31.5.2018 zavedlo město Hamburg jako první v Německu zákaz vjezdu vozidel s naftovými motory do vybraných částí centra města. Zákaz se týká všech dieselů nesplňujících emisní normu Euro VI.

23.4.2018

Riziko recese v Německu se zvýšilo

Podle renomovaného Institutu pro makroekonomii a konjunkturní výzkum (IMK) se v dubnu 2018 výrazně zvýšilo riziko recese v Německu. Podle IMK se pravděpodobnost recese zvýšila z 6,8 % v březnu 2018 na 32,4 % pro období duben- červen 2018.

4.4.2018

Německo trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Souběh dlouhodobých demografických změn a již několik let v řadě rostoucí německé ekonomiky nadále prohlubuje nerovnováhu na německém trhu práce. Na jedné straně nabízí zaměstnavatelé 1,2 milionu volných míst, což je nejvyšší číslo v historii německého hospodářství. Na straně druhé je na úřadech práce oficiálně evidováno 2,5 milionu nezaměstnaných.

14.3.2018

JAGD & HUND 2018 – Nejvýznamnější prodejní veletrh pro myslivost a sportovní rybolov v Evropě

37. ročník největšího evropského veletrhu potřeb pro myslivost JAGD & HUND 2018 pořádaný souběžně s veletrhem pro sportovní rybářství FISCH & ANGEL přilákal na dortmundské výstaviště tradičně vysoký počet návštěvníků a pestrou směs vystavovatelů z celého světa.

31.1.2018

Němci nadále nakupují potraviny převážně v kamenných obchodech

Německý trh s potravinami i nadále vzdoruje výraznějšímu rozšíření prodeje přes internet. Německo disponuje hustou sítí kamenných obchodů. Němečtí spotřebitelé také stále upřednostňují lokální obchody s potravinami a nejsou ochotni platit za dopravu potravin zakoupených na internetu.

24.1.2018

Počet odbavených cestujících na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017 vzrostl o 6,1%

Provoz na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017 vzrostl o 6,1% na rekordních 64,5 milionů cestujících. Takto silný růst překonal veškeré prognózy.