Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

V Německu se v letošním roce opět staví více bytů

V Německu se v letošním roce opět staví více bytů

Bytová výstavba v Německu po několika letech stabilnějších letech letos opět znatelně ožívá. Od ledna do srpna letošního roku bylo vydáno 234.000 stavebních povolení pro nové byty, což ve srovnání s minulým rokem znamená nárůst o 2%.

V posledních 10 letech průběžně rostl počet nově vydaných stavebních povolení. Výjimkou je rok 2017, kdy počet povolení meziročně poklesl o 7 %. Tato data se týkají stavebních povolení pro novostavby jakož i pro rekonstrukce stávajících staveb. Zatímco počet stavebních povolení pro bytové domy silně vzrostl (+7,7%), byl zároveň zaznamenán mírný pokles u menších stavebních jednotek. Konkrétně bylo v letošním roce v meziročním srovnání vydáno o 1,2% méně povolení pro rodinné domy s jednou jednotkou a o 3,8% pro dvoudomky.

Tento pokles je způsoben třemi hlavními faktory. Za prvé výrazně rostou ceny stavebních prací, takže klesá počet lidí, kteří si mohou vlastní rodinný dům dovolit. Za druhé se neustále vyostřuje nedostatek volných pozemků pro individuální výstavbu zejména ve velkých městech a jejich okolí a spolu s tím silně rostou jejich ceny. Třetím omezením je velký nedostatek odborných řemeslných pracovních sil ve stavebnictví.

Spolková vláda rozhodla o výstavbě 1,5 milionu bytů do roku 2021. Pro dodržení tohoto cíle by bylo nutné postavit 375.000 nových bytů ročně. Aktuální prognózy však vypadají zcela odlišně. Za celý rok 2018 se počítá s dokončením pouze 300.000 nových bytů, v roce 2019 pak s 315.000. I přes smělá prohlášení se tak tento záměr spolkové vlády s největší pravděpodobností nepodaří naplnit. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel zejména ve velkých německých městech lze tedy očekávat, že nedostatek bydlení a jeho nízká dostupnost (zejména z finančních důvodů) bude v Německu v dohledné době dále narůstat.

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad – www.destatis.de

Autor: Datum poslední editace: 1.11.2018