Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Zvýšení minimálních mezd v Německu pro rok 2019

Zvýšení minimálních mezd v Německu pro rok 2019

Jak jsme již informovali v minulém roce (Další zvýšení německé minimální mzdy od 1.1.2019) došlo s platností od 1.1.2019 na základě rozhodnutí Komise ke stanovení minimální mzdy k navýšení minimální mzdy v Německu na 9,19 EUR za hodinu.

Minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

Zároveň však i nadále platí ustanovení příslušných tarifních smluv, které v mnoha oborech stanovují výrazně vyšší hodinovou mzdu, např. ve stavebnictví, v oblasti čištění budov, pro zapůjčené agenturní zaměstnance atd. Tyto tarifní mzdy byly také odpovídajícím způsobem navýšeny. Např. ve stavebnictví tak platí od 1.3.2019 následující minimální mzdy:

Pro platovou skupinu I. (jednoduché práce): 12,20 EUR za hodinu v západní části Německa a v Berlíně.

Pro platovou skupinu II. (ostatní práce): 15,20 EUR za hodinu v západní části Německa a 15,05 EUR za hodinu v Berlíně.

V bývalém východním Německu pak pro skupiny I. i II. platí minimální mzda 12,20 EUR za hodinu.

Pro zapůjčené zaměstnance platí od 1.1.2019 minimální mzda 9,49 EUR za hodinu ve východním Německu a v Berlíně, v západním Německu se od 1.4.2019 zvýšila minimální mzda na 9,79 EUR za hodinu. K dalšímu navýšení minimálních mezd pro zapůjčené (agenturní) zaměstnance pak dojde k 1.10.2019.

Znovu se pak v celém Německu zvýší minimální mzda k 1.1.2020, a to na 9,35 EUR za hodinu. Odpovídajícím způsobem pak budou upraveny i tarifní mzdy v regulovaných oborech.

V letošním roce také došlo k výraznému posílení kapacit Spolkové celní správy, která dodržování minimálních mezd kontroluje. Lze tak počítat s dalším zintenzivněním dnes již poměrně častých kontrol. Nedodržování stanovené minimální mzdy přitom může být trestáno pokutou až do výše 500.000 EUR a zákazem účasti na veřejných zakázkách.

Do minimální hrubé mzdy se pro účely kontroly nezapočítávají žádné další benefity poskytované zaměstnancům, jako cestovné, stravné, ubytování, stravování atd. Tato mzda musí být jasně prokazatelná mzdovou páskou a na žádost úřadů je povinností zaměstnavatele i prokázat, že byla ve stanovené výši skutečně vyplacena zaměstnanci a že z ní byly zaplaceny příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Autor: Datum poslední editace: 27.5.2019